Europejski Gwarant Czystości


2017-12-05
Według danych Polskiej Izby Gospodarczej Czystości w kraju działa blisko 3,5 tys. aktywnych podmiotów zajmujących się utrzymywaniem czystości w przestrzeni publicznej. Jak wybrać taką firmę, która dba nie tylko o czystość, ale też o bezpieczeństwo i zdrowie?

Warto pytać, czy firma ma certyfikat PIGC Europejski Gwarant Czystości, akceptowany przez Dział Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia, wystawiany przy współpracy z międzynarodowym audytorem - TUV i pod patronatem międzynarodowej organizacji z branży usług utrzymania czystości ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Association).

Przeczytaj również:

Przedsiębiorstwa zatrudniają wykwalifikowany personel oraz korzystają z profesjonalnych środków, które pozwalają dziś nie tylko na utrzymanie czystości, ale także zabijają siedliska bakterii i wirusów. Jest to szczególnie istotne w przestrzeni publicznej, m.in. w szkołach, przychodniach i oddziałach szpitalnych. Certyfikat potwierdza wysoką jakość usług w oparciu o ustandaryzowane zasady kontroli jakości sprzątania.

Zalety certyfikacji:

ü  potwierdzenie jakości zarządzania i usług

ü  pracownicy znają swoje prawa i obowiązki

ü  jedna osoba nadzorująca jakość usług

ü  właściwy obieg dokumentów

ü  szkolenia dla pracowników

ü  wzrost jakości usług

ü  silniejsza pozycja przetargowa

W efekcie przedsiębiorstwa mogą otrzymać certyfikat branżowy potwierdzający, że firma spełnia opracowane przez specjalistów standardy w zakresie, m.in.: struktury organizacyjnej podmiotu, zasobów materialnych, stosowanych technologii czy szkoleń dla pracowników.

- Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości zależy, aby temat higieny i utrzymania porządku w miejscach użyteczności publicznej był elementem debaty publicznej. W ten sposób możemy podnieść społeczną świadomość bezpieczeństwa zdrowotnego. Niezwykle ważne jest również utworzenie zbioru zasad weryfikacji jakości w usługach utrzymania czystości. Takie reguły, ujęte w wytycznych Europejskiego Gwaranta Czystości, pozwalają utrzymać wysoki poziom higieny miejsc publicznych, a co za tym idzie bezpieczeństwa osób w nich przebywających. W efekcie, certyfikacja polskich firm branży profesjonalnego utrzymania czystości wpływa korzystnie nie tylko na jakość usług, ale także na zmniejszenie poziomu zagrożeń epidemiologicznych w Polsce – podkreśla Bogdan Patelka, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Głównym celem certyfikatu Europejski Gwarant Czystości jest weryfikacja usług świadczonych przez firmy z branży profesjonalnego utrzymania czystości. Program ten określa m.in.:

·         zakresy uprawnień i obowiązków pracowników

·         obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za poziom jakości świadczonych usług

·         sposób postępowania z reklamacjami i przedstawiania go klientowi

·         zdefiniowanie obiegu dokumentów

·         wymóg tworzenia zapisów w sposób czytelny i łatwy do zidentyfikowania

·         usługi, jakie przedsiębiorstwo powinno posiadać w ofercie

·         potrzebę sporządzania planu szkoleń

 

                        

Polska Izba Gospodarcza Czystości reprezentuje sektor związany z branżą utrzymania czystości. Zrzesza blisko sto firm, w tym usługodawców, producentów, dystrybutorów, firmy pralnicze, szkoleniowe, consultingowe.

Celem Izby jest rozpowszechnianie najnowszej wiedzy związanej z profesjonalnym, bezpiecznym dla otoczenia, utrzymaniem czystości zarówno w domach, jak i miejscach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, biura oraz środki komunikacji miejskiej, blisko i dalekobieżnej.

PIGC prowadzi szereg inicjatyw, szkoleń, branżowych spotkań, współpracuje z firmami zarządzającymi nieruchomościami, organizuje szkolenia dla pracowników sektora utrzymania czystości każdego szczebla. Organizuje Dni Czystości, szkolenia oraz branżowe targi. Izba posiada certyfikat Europejski Gwarant Czystości, zaakceptowany przez Dział Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia.

www.pigc.org.plNadesłał:

dorota5

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl