Grupa hiPower Energy na drodze do rozwiązania problemu ubytków wodoru


2024-01-16
HiPower Energy (dawna Arena.pl S.A.), spółka notowana na rynku NewConnect, zawarła umowę inwestycyjną z zespołem specjalistów w dziedzinie materiałów otrzymywanych metodami zol-żel (zol-żele).

 

Przeczytaj również:

- Stworzenie Instytutu stanowi kolejny etap realizacji strategicznego celu hiPower Energy, jakim jest budowa grupy spółek z sektora zielonej energii, które łączy potencjał tkwiący w innowacjach technologicznych i możliwości szybkiej komercjalizacji. Dostrzegamy liczne synergie pomiędzy hiPower Energy a nową spółką, które wynikają w szczególności z bogatych doświadczeń oraz zaawansowanej wiedzy technologicznej obu zespołów. Zawarcie umowy inwestycyjnej otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie rozszerzenia rynku zbytu i oferty produktowej oraz rozwiązania problemu ubytków wodoru podczas magazynowania i transportu, z którym mierzy się globalny rynek wodoru - mówi Jacek Gliniak, Prezes hiPower Energy.

Technologia zol-żel jest wykorzystywana do tworzenia powłok tlenkowych, które tworzą barierę dla wodoru, zmniejszając przepuszczalność zbiorników służących do jego przechowywania. Naukowcy, którzy wejdą w skład hiPower Institute of Materials opracowali innowacyjne rozwiązanie bazujące na technologii zol-żel, które jest unikatowe w skali całego świata ze względu na nieosiągalną dotąd skuteczność, potwierdzoną serią testów laboratoryjnych. W ten sposób powstał antykorozyjny zol-żel nowej generacji, którego zastosowanie pozwala istotnie zwiększyć wydajność zbiorników do magazynowania wodoru oraz szczelność instalacji przesyłowych.

hiPower Institute of Materials będzie oferować swoje rozwiązania producentom linerów do zbiorników kompozytowych i zbiorników magazynowych. Oprócz zol-żelu oferta spółki obejmie także system umożliwiający nanoszenie powłoki barierowej na istniejące już instalacje – linery, zbiorniki, rury oraz całe instalacje do przechowywania lub przesyłu wodoru. Zastosowanie systemu umożliwi pełne wykorzystanie właściwości innowacyjnego zol-żelu i istotną redukcję ubytków przechowywanego lub przesyłanego wodoru.

W ramach pierwszego etapu działalności hiPower Institute of Materials skoncentruje się na rozwijaniu i komercjalizacji technologii uzyskania powłoki barierowej w zbiornikach i rurach, rozwoju tlenkowych materiałów aerożelowych istotnych dla izolacji termicznej oraz powłok antykorozyjnych i fobowych na określone media.

- Dzięki naukowcom z hiPower Institute of Materials możemy udostępnić branży związanej z transportowaniem i magazynowaniem wodoru technologię o potwierdzonej skuteczności, która zwiększy opłacalność inwestycji z sektora zielonej energii, przede wszystkim dzięki wyelimionowaniu strat spowodowanych wyciekami wodoru. Jestem przekonany, że innowacyjny zol-żel może odegrać istotną rolę na rynku wodoru, lecz jego potencjał jest znacznie większy i obejmuje także branżę spożywczą oraz budowlaną podsumowuje Jacek Gliniak.

Grupa hiPower Energy będzie posiadać 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki hiPower Institute of Materials oraz uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania prezesa zarządu i jednego wiceprezesa zarządu.Nadesłał:

j.boguslawska@innervalue.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl